bsd          
ריקודים ברחובות
בשבח והודי' להשי"ת, ובעזרתם של משפחה וחברים, קיימנו מצוה גדולה של כתיבת ספר תורה. לפניכם וידאו עם ביאור מלווה מהרגעים המרגשים (כ-10 דק') של הכנסתו של ספר התורה להיכל


<< Video in English                                             עוד תמונות       

הכנסת ספר תורה הכנסת ספר תורה
הכנסת ספר תורה הכנסת ספר תורה
הכנסת ספר תורה הכנסת ספר תורה
הכנסת ספר תורה הכנסת ספר תורה
הכנסת ספר תורה הכנסת ספר תורה
הכנסת ספר תורה הכנסת ספר תורה
הכנסת ספר תורה הכנסת ספר תורה

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ריקודים ברחובות - הכנסת ספר תורה

אברהם צבי שוורץ - הכנסת ספר תורה בלווי הסברים, ספר התורה מובל בתהלוכה מפוארת, בשירים וריקודים לאורך רחובות קרית ספר, מודיעין עילית, למשכנו החדש, בישיבת דברי אמת שבראשה  ראש הישיבההרב זבולון שוב שליט"א; במעמד המרומם הזה הורעף כבוד רב הערכה ואהבה רבה לתורה .

בלווי הסבר הסברים הכנסת הכנסת ספר תורה שירה ריקודים קרית ספר מודיעין עילית ישיבת דברי אמת רב רבי זבולון שוב כבוד
  
All rights reserved (c) Avraham Tzvi Schwartzvar wc_version=1;